Nasi partnerzy

 

www.aviva.pl

Grupa AVIVA działa w Polsce od 1992 roku i obsługuje 3,5 miliona klientów. AVIVA zarządza aktywami o wartości ponad 60 mld zł. Grupa AVIVA jest częścią piętej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów.
Compensa ubezpieczenia

www.compensa.pl

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa na Polskim rynku od 1990 roku. Wraz z pozostałymi spółkami Vienna Insurance Group zajmuje 5 pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych.
 

www.elviadirect.pl

Elvia działa w Polsce od roku 1999, świadcząc usługi typu assistance dla szerokiej rzeszy Klientów. Ubezpieczamy turystów od początku lat 50-tych ubiegłego stulecia, a więc od chwili, kiedy powstały usługi ubezpieczeń dla osób podróżujących. Dzięki przynależności do Mondial Assistance Group mamy możliwość działania na całym świecie.
Generali ubezpieczenia

www.generali.pl

Generali jest jedną z 3 największych grup ubezpieczeniowych w Europie. 2011 rok to najlepszy w historii działalności Grupy Generali w Polsce. Skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wyniósł w 2011 roku
97,5 mln zł i był niemal 5-krotnie wyższy niż w roku poprzednim

 

www.gothaer.pl

1 października 2012 roku Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zmieniło nazwę na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Firma zmieniła także logo. To symbol głębokich, jakościowych zmian od kilkunastu miesięcy sukcesywnie wdrażanych w Firmie. Zostały one zapoczątkowane wraz z pozyskaniem silnego, doświadczonego akcjonariusza – niemieckiej Grupy Gothaer (blisko 100% udziałów w Spółce).

Hdi ubezpieczenia

www.hdi.pl

Początki działalności Grupy HDI z Hanoweru sięgają roku 1903. Obecnie Grupa HDI działa na terenie 150 krajów na całym świecie.
Hestia ubezpieczenia

www.hestia.pl

Ergo Hestii zaufało 3 600 000 klientów indywidualnych i ich rodzin oraz przedsiębiorcy i instytucje w całej Polsce.Co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa Ergo Hestii.Co 1 minutę 03 sekundy zapada decyzja o wypłacie odszkodowania dla klienta.
4,2 mld złotych – taką składkę przypisaną brutto zebrały w ubiegłym roku trzy spółki Grupy Ergo Hestia. To pierwszy raz w historii, kiedy sprzedaż Grupy przekroczyła miliard euro – i wzrosła o 13% w porównaniu z rokiem 2010. Fundamenty rentownego rozwoju są solidne, zysk netto w 2011 r. przekroczył 157 mln zł. Firma dąży do zbudowania pozycji lidera w opiece nad poszkodowanymi w Polsce
Interrisk ubezpieczenia

www.interrisk.pl

InterRisk otrzymał prestiżowe wyróżnienie w rankingu "NAJLEPSZA INSTYTUCJA FINANSOWA 'RZECZPOSPOLITEJ' 2008". InterRisk uznany został za 3-cią firmę w kategorii ubezpieczeń majątkowych na rynku pod względem dynamiki sprzedaży, efektywności zarządzania i dynamiki przychodów ze składki.
 

www.libertydirect.pl obecnie AXA

Liberty Direct należy do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej – Liberty Mutual, która świadczy kompleksowe usługi ubezpieczeniowe w 24 krajach Ameryki, Europy i Azji. Firma działa w Stanach Zjednoczonych od 1912 roku i jest na tamtejszym rynku jedną z największych instytucji ubezpieczeniowych zajmującą 71 miejsce na liście Fortune 500.
Medica Polska ubezpieczenia

www.medicapolska.pl

W 2008 roku grupa osób związana z rynkiem usług medycznych i ubezpieczeń rozpoczeła budowę pierwszego w 100% polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń mającego jeden główny cel: zapewnienie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zgodnych z oczekiwaniami Polaków i wypełniającego lukę w dostępie do usług oferowanych przez publiczny system opieki zdrowotnej.
 

www.ptu.pl

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest jedną z najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Spółka powstała w 1990 roku jako Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych Sp. z o.o., które w grudniu 1991r. zmieniło firmę na „TUK" S.A. W swojej ofercie Spółka posiadała wyłącznie ubezpieczenia komunikacyjne. Wkrótce jednak, rozszerzyła swój przedmiot działalności o inne ubezpieczenia majątkowe.

www.proama.pl

Proama jest marką handlową polskiego oddziału Groupama SA, firmy działającej od ponad 100 lat na europejskim rynku ubezpieczeń. Groupama SA jest obecna w 15 krajach i świadczy swoje usługi ponad 16 mln Klientów.  Groupama działa obecnie w 15 krajach Europy i Azji: w Bułgarii, Chinach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Tunezji, Turcji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Wietnamie oraz we Włoszech. 

 

www.pzmtu.pl

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group rozpoczęło działalność na polskim rynku w grudniu 1999 roku. Początkowo towarzystwo prowadziło działalność poprzez centralę kierując swoją ofertę do klientów strategicznych Grupy PZM. Przełomowym wydarzeniem w historii spółki było wejście w skład austriackiej grupy finansowej Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung AG.

www.pzu.pl

PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów
Signal ubezpieczenia

www.signal-idunadirect.pl

W roku 1906 rzemieślnicy, kupcy i drobni przedsiębiorcy z Hamburga założyli kasę chorych NOVA. Jej członkowie w 1914 r. utworzyli kasę zapomogową, poprzedniczkę Towarzystwa IDUNA. SIGNAL Versicherungen sięga swymi początkami roku 1907, kiedy to z inicjatywy rzemieślników z Dortmundu, powstała kasa zapomogowo-chorobowa. SIGNAL IDUNA obsługuje w tej chwili ponad 10 milionów klientów.
Tueuropa ubezpieczenia

www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. prowadzi działalność od 1995 r. Jest jednym z dwóch towarzystw ubezpieczeniowych notowanych na warszawskiej GPW. Grupa specjalizuje się w ubezpieczeniach dla polskiego sektora finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń dla kredytów hipotecznych.
 

www.erv.pl

Europaische Reiseversicherung AG (ERV AG) jest wiodącym ubezpieczycielem, specjalizującym się w ubezpieczenich podróży. Firma z siedzibą w Monachium, założona w 1907 roku jest obecnie reprezentowana, poprzez własne spółki w 20 krajach europejskich.
Tuz ubezpieczenia

www.tuz.pl

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zawiera umowy ubezpieczenia od 1 września 2003 roku. Posiada wyłącznie polski kapitał i działa za pośrednictwem 13 oddziałów oraz blisko 1000 agentów ubezpieczniowych.
 

www.tuwpocztowe.pl

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zostało powołane przez ppup Poczta Polska w grudniu 2002 r. Utworzenie Towarzystwa wpisuje się w szeroko pojętą misję społeczną ppup Poczta Polska oraz powoduje, że Poczta Polska - inicjator i założyciel - umocni swoją pozycję w świadomości społecznej jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej.
Uniqa ubezpieczenia

www.uniqa.pl

Grupa UNIQA jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej. Zatrudnia ponad 17 000 pracowników i agentów obsługujących ponad 5 mln klientów i sprawujących pieczę nad ponad 12,5 milionami umów ubezpieczeniowych.

www.warta.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. działa na polskim rynku od 1920 roku. Jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Bardzo bogata oferta ubezpieczeń, w tym m.in. komunikacyjnych, majątkowych i osobowych, obejmująca ponad 160 produktów ubezpieczeniowych, zapewnia szeroką ochronę zarówno Klientom indywidualnym, jak i firmom.

Tuwtuw ubezpieczenia

www.tuw.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 16 marca 1992 roku wystawiło pierwsza polisę. Tą właśnie datę uznano za początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych. Działalność Towarzystwa oparta jest na wzajemności i realizuje społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich wszyscy za jednego". Podstawowym celem naszego Towarzystwa jest zapewnienie pełnej i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej dla Naszych Członków którzy tworzą Towarzystwo. Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego, wykupienia udziałów, zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia i opłacenia składki członkowskiej. 

 

www.YouCanDrive.pl

You Can Drive to nowa marka Grupy Ergo Hestia, związana z sprzedażą prostych ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych oraz mieszkaniowych. Oferta You Can Drive skierowana jest przede wszystkim do osób młodych, często cenowo dyskryminowanych przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe. You Can Drive pobiera żadnych zwyżek związanych z młodym wiekiem Ubezpieczonego.